All posts by Irena Pogacnik

Dohodnina 2019

DOHODNINA 2019

Veljavni Zakon o dohodnini (ZDoh-2) vsebinsko ostaja glede študentskega dela nespremenjen.

Letna obdavčitev dijakov/študentov v letu 2019

Priznana posebna olajšava: 3.302,70 €

(Pogoj za koriščenje posebne olajšave je statust študenta ali dijaka in starost do 26 let oziroma izpolnjevanje določenih pogojev po 113. čl. Zdoh-2.)

Nevzdrževani družinski člani:

priznana tudi splošna olajšava, ki pomeni neobdavčen zaslužek v višini: 6.519,82€ ali 3.302,70 €+(19.922,15-1,49601xskupni dohodek) ali 3.302,70€

– za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166,37 € je 6.519,82

– za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,37 € do 13.316,83 € prejmeš dodatno olajšavo, ki se izračuna linearno, po posebni formuli: 3.302,70+(19.922,15-1,49601xskupni dohodek). To pomeni, da se za vsak dodaten € dohodka olajšava zniža za 1,49601.

– če znaša zaslužek nad 13.316,83 €, znaša splošna olajšava 3.302,70 €.

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Dijaki in študenti plačujete od bruto zaslužka na napotnici prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.

Davčno osnovo za dohodnino izračunaš tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužek študenta) odšteješ obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in dobiš neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR).
Od bruto zaslužka študenta odšteješ tudi normirane stroške v višini 10 % in zgoraj navedene olajšave (za katere izpolnjuješ pogoj).

Na strani FURSa si lahko narediš tudi informativni izračun.

Akontacija dohodnine:
– 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 €,
– 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno osebno olajšavo
– 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident.