Seznam plakatnih mest

  • Krajevna skupnost Radovljica (ogled )
  • Krajevna skupnost  Lesce (ogled )
  • Občina Bled (BLED2019 )
  • Občina Žirovnica (ogled )
  • Krajevna skupnost Begunje (ogled)