Napotnica

Za opravljanje začasnih in občasnih del moraš pred pričetkom dela dvigniti napotnico. Napotnic lahko naročiš lahko poljubno število, ki ti jih po želji pošljemo na želeni naslov (domov/služba). Izbirate lahko med navadnimi mesečnimi napotnicami ali stalnimi napotnicami, ki trajajo do datuma veljavnosti vašega statusa in se lahko podaljšajo z novim potrdilom o šolanju. Napotnico lahko naročiš na spodaj priloženem obrazcu, preko telefona ali pa se osebno oglasiš v eni izmed naših poslovalnic.

Pomembno

Ob pričetku dela ti je delodajalec dolžan dati četrti izvod potrjene napotnice oziroma drugi zvod pri stalni napotnici. Ta izvod je dokazilo in potrdilo, da si v podjetju pričel z delom

Zavarovanje

Vsi, ki delate preko Študentskega servisa Cifra ste zavarovani v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.List RS št.9/92 in 13/93) in na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.List RS št.12/92). To pomeni, da stroške zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki so posledice poškodb pri delu ali poklicne bolezni krije Študentski servis Cifra. Študentski servis Cifra pa iz teh zavarovanj ne krije dnevne odškodnine za nezgodno zavarovanje.