Nepridobitna dejavnost

Delitev dejavnosti na pridobitni in nepridobitni del velikokrat predstavlja problem, mogoče vam pomaga priložena razlaga …tukaj…