Splošni pogoji poslovanja

  1. Uvodne določbe: Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: pogoji) urejajo medsebojne pravice in obveznosti med podjetjem Cifra d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) in strankami (v nadaljevanju: naročnik) pri nakupu in prodaji izdelkov ali storitev preko spletne strani [spletna stran] ali drugih prodajnih kanalov ponudnika.
  2. Ponudba izdelkov/storitev: Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku zagotovil izdelke ali storitve, kot so opisani ob času naročila. Vse cene so izražene v evrih (EUR) in vključujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače.
  3. Naročilo in sklenitev pogodbe: Naročilo se šteje za sprejeto, ko naročnik prejme elektronsko potrditev naročila od ponudnika. Pogodba med naročnikom in ponudnikom je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika.
  4. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo za naročene izdelke ali storitve plačal po predračunu, s kreditno kartico, PayPalom ali z drugimi načini plačila, ki so na voljo ob oddaji naročila.
  5. Dobavni roki: Ponudnik se zavezuje, da bo izdelke ali storitve dostavil v dogovorjenem roku. V primeru zamude ima naročnik pravico do odstopa od pogodbe.
  6. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga: Naročnik ima pravico, da v 14 dneh od prejema blaga podjetju brez navedbe razloga vrne izdelke. Vračilo izdelkov je možno le, če so izdelki nepoškodovani, neuporabljeni in v originalni embalaži. Stroški vračila so breme naročnika.
  7. Reklamacije in garancija: Naročnik ima pravico do reklamacije, če izdelki ali storitve ne ustrezajo dogovorjenim lastnostim. Reklamacijo je potrebno podati v zakonsko določenem roku. Za izdelke velja garancija, če je ta ob nakupu navedena.
  8. Varovanje osebnih podatkov: Ponudnik se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnika uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in jih brez izrecnega dovoljenja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam. Obdelava osebnih podatkov je v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
  9. Reševanje sporov: Morebitne spore med ponudnikom in naročnikom bosta stranki poskušali rešiti sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.
  10. Končne določbe: Ti pogoji in vsi sporazumi med ponudnikom in naročnikom se urejajo po pravu Republike Slovenije. Spremembe teh pogojev so možne le v pisni obliki.